Om oss!

En barnehage med rom for alle!

En barnehage med rom for alle skal være en inkluderende barnehage der omsorgsbegrepet står sentralt. For TOPRO Bondelia barnehage vil dette innebære at barn og voksne sammen skaper et miljø preget av trygghet, trivsel, toleranse og respekt, samt at de voksne reflekterer over egne verdier og holdninger. TOPRO Bondelia barnehage skal gjennom engasjerte og omsorgsfulle voksne gi barna en trygg og glad hverdag. Dette utfordrer de ansatte til å forholde seg til alle barn og voksne som likeverdige og betydningsfulle.

Barnehagens satsningsområder

Friluftsliv

Barna i TOPRO Bondelia Barnehage skal gjennom natur og friluftsliv få positive opplevelser på sine egne premisser. Vi har flotte nærområder som vi tar i bruk. Turdistanser øker vi etter hvert som barna blir eldre. I tillegg bruker vi flittig skogsområdet rett ved siden av barnehagen. Gjennom lek i skogen blir barna utfordret til å bruke fantasien og finne alternativer til leketøy.

Sunt kosthold

TOPRO Bondelia barnehage skal ha tilbud om sunn og ernæringsrik mat som gjør barn og voksne glade og opplagte. Vi spiser til vanlig grove brød- og kornprodukter, og mye frukt og grønnsaker. Vi jobber aktivt sammen med barna rundt det å tørre å smake på nye smaker, på barnas premisser. Et sunt kosthold betyr også å lære barna et ansvarlig inntak av søtsaker, uten å fjerne det helt fra kosten.

Barns rett til medvirkning

“Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (barnehagelovens § 3). I tråd med våres ambisjoner om å være en barnehage som skal preges av trygghet, trivsel, toleranse og respekt, er barns rett til medvirkning et nærmt tema hos oss.

STYRER

_BLD5426

Annelise Grubben

ADRESSE

Topro Bondelia Barnehage
Bondelivegen 12
2816, Gjøvik

TELEFON

Barnehagen
61 13 45 55 / 958 20 590

Småtroll  
918 66 290

Skogtroll
917 48 514

ÅPENT

Man – Fre
06:45 – 17:15

Latest Articles

Categories: